domingo, 2 de noviembre de 2008

RE-paso 20: Lista de Usos del edificio

• FABRICA DE CHOCOLATE

o Cafetería
o Oficinas/Despachos
o Almacén
o Industria
o Carga y descarga
o Recepción
o Salas de espera
o Servicios
o Laboratorios

• CENTRO FORMATIVO
o Aulas
o Despachos/Salas de profesores
o Conserjería
o Recepción
o Secretaría
o Servicios
o Biblioteca
o Zona Recreatvia
o Comedor/Cafeteria
o Vestuarios
o Gimnasio
o Salón de Actos
o Laboratorio de prácticas
o Almacén
o Jardines

• HOTEL + SPA (Chocolaterapia)
o Habitaciones
o Restaurante
o Discoteca
o Recepción
o Despacho
o Gimnasio
o Servicios
o Almacén
o Recorrido hidrotermal
Vestuarios Piscinas
DuchasChocolaterapia
• Masajes
• Baños de chocolate

o Cafetería
o Tienda
o Jardines

No hay comentarios: